Повернутись до новин
20 травня, 2019
Відповіді Володимира Зеленського на Запитальник НАКО
У березні 2019 року Володимир Зеленський, на той момент ще кандидат у Президенти України, відповів на Запитальник НАКО стосовно боротьби з корупцією в секторі оборони. Саме тому, після інавгурації Володомира Зеленського, НАКО публікує зобов'язання вже чинного Президента України щодо подолання оборонної корупції.

1. До якої міри, на Ваш погляд, корупція у секторі оборони становить перешкоду євроатлантичній  інтеграції України? Якщо Вас буде обрано Президентом України, якими будуть Ваші кроки з її подолання?

Питання антикорупційної політики, зокрема у секторі безпеки і оборони, протягом тривалого часу є одним із основних у відносинах Україна-НАТО, а ефективна система запобігання протидії корупції є однією із передумов для євроатлантичної інтеграції нашої держави. Тому перемога над корупцією є першочерговим і ключовим завданням нового Президента України. Проблема корупції є системною. Тому її вирішення потребує сильної політичної волі та комплексних, скоординованих заходів. Я гарантую наявність політичної волі та надаватиму максимальне сприяння реалізації заходів із викорінення корупції. Програма (план дій) із подолання корупції у секторі безпеки і оборони уже зараз готується нашою командою.

2. Певний рівень секретності у питаннях національної безпеки є важливим для кожної країни, проте надмірна засекреченість може сприяти поширенню корупції та зловживанню владою. Чи вважаєте Ви, що необхідно надавати більше доступу до інформації у сфері оборони, і якщо так, то як Ви пропонуєте це робити?

Невиправдано високий рівень засекречування інформації є однією із причин корупції у секторі безпеки і оборони. Окрім того, українське законодавство у сфері держаної таємниці фактично сформоване на основі радянського і не відповідає вимогам сучасності зокрема, в частині інформатизації суспільства, глобалізації інформаційних систем та ведення інформаційних війн. Тому необхідне нове законодавство про державну таємницю. Новий законопроект про державну таємницю буде одним зі перших, який Президент України подасть на розгляд парламенту. Проект, зокрема повинен передбачати:
 • адаптацію національного законодавства у сфері безпеки інформації до норм і стандартів країнах-членів ЄС та НАТО:
 • впровадження нових засад віднесення інформації до службової та державної таємниці, її зберігання та розсекречення, зокрема, введення поняття презумпції публічності інформації;
 • удосконалення дозвільного порядку провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею;
 • перегляду процедур здійснення перевірки громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці;
 • забезпечення фізичної безпеки інформації шляхом класифікації зон її використання, визначення рівнів доступу до них і до матеріальних носіїв, на яких зберігається інформація;
 • удосконалення механізму надання доступу до інформації з обмеженим доступом представникам іноземних держав (наприклад – надання доступу військовим радникам з країн НАТО);
3. Дієва система закупівель, яка забезпечує ефективне використання коштів і гарантує, що військовослужбовці мають усе необхідне, відповідає інтересам всіх українців. Як Ви пропонуєте зменшувати корупцію у сфері оборонних закупівель?

Україна наразі потребує перегляду існуючих політик і практики оборонних закупівель. Тому є необхідною нова Стратегія оборонних закупівель, яка повинна визначити, що закуповувати (вибір між зразками), де закуповувати (власне виробництво або імпорт), як забезпечити найкращу якість та найкращу вартість всього життєвого циклу, як підтримувати зразки на протязі всього життєвого циклу, як забезпечити розвиток власної промисловості, як забезпечити стратегічну незалежність від виробників озброєння та військової техніки та урядів іноземних держав. Так само є необхідним прийняття нового закону “Про державне оборонне замовлення”, який повинен узгодити положення про планування та формування оборонного замовлення із Законом України «Про національну безпеку України». Крім того новий закон про ДОЗ має передбачити:
 • врегулювання питань державного регулювання цін (ціноутворення) на продукцію за державним оборонним замовленням;
 • уведення положення, відповідно до якого проект основних показників оборонного замовлення складається з відкритої та закритої частин;
 • уведення конкурентних процедур під час закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю;
 • скасування закритого реєстру виробників (постачальників) продукції, робіт і послуг оборонного призначення, поставка (закупівля) яких за державним оборонним замовленням становить державну таємницю та створення на базі цього реєстру відкритого реєстру виробників оборонної продукції;
 • надання державним замовникам права оприлюднювати за допомогою попереднього інформаційного повідомлення інформацію щодо планів закупівель;
 • зниження рівня секретності задля недопущення необґрунтованого обмеження доступу до інформації (надання інформації статусу “для службового користування”) про діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері оборони;
 • зобов’язання державних замовників звітувати про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів з оборонного замовлення (у частині, що не містить державної таємниці) з оприлюдненням звіту уповноваженим органом на його веб-порталі.
4. Укроборонпром становить велику частину сектору оборони України. Які заходи Ви плануєте вжити, щоб забезпечити ефективне управління цим концерном?

Питання управління “Укроборонпромом” доцільно розглядати як одну із складових системного реформування оборонно-промислового комплексу. З огляду на це, є першочерговими є такі кроки:
 1. утворення (покладення на одне із існуючих міністерств, наприклад – Міністерство оборони) повноважень щодо формування та реалізації державної політики у військово-промисловій сфері;
 2. проведення відповідно до Закону України “Про національну безпеку” огляду оборонно-промислового комплексу (оцінювання стану і готовності підприємств ОПК у задоволенні потреб сектору безпеки і оборони, та стосовно задоволення потреб зовнішніх ринків; проведення аудиту підприємств державної форми власності);
 3. перегляд Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України відповідно до положень ЗУ «Про національну безпеку України» та на основі результатів Огляду ОПК;
 4. внесення як невідкладного на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України “Про військово-технічне співробітництво” щодо визначення принципів державної політики та правових засад військово-технічного співробітництва, його видів, способів державного регулювання, напрямів державного контролю у сфері військово-технічного співробітництва, а також повноваження учасників та суб’єктів військово-технічного співробітництва;
 5. внесення як невідкладного на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України “Про особливості перетворення державних унітарних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації” (щодо формування передумов для збереження та підвищення конкурентоспроможності товариств ОПК на внутрішніх та зовнішніх ринках; особливостей корпоратизації та приватизації об’єктів державної власності в ОПК; впровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі на основі стандартів ОЕСР; залучення стратегічних інвесторів);
 6. проведення протягом 2019 року незалежних огляду та аудиту діяльності Державного концерну “Укроборонпром”, його підприємств-учасників і акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Концерну.
5. Легальна або нелегальна торгівля з непідконтрольними територіями (Донбас та Крим) створює корупційні ризики, зокрема, і в армії. Як Ви плануєте вирішувати цю проблему?

Однією із причин цього явища є відсутність політичної волі для вирішення проблеми. Новий Президент України таку політичну волю має. В першу чергу, на чолі системи органів та інституцій, які є відповідальними за контроль за злочинністю у тому числі на лінії розмежування повинні стати доброчесні професіонали, які будуть носіями змін у цих органах та інституціях. СБУ та органи прокуратури, Військова служба правопорядку у Збройних Силах України протидіятимуть злочинності та корупції, а не покриватимуть її. Другим кроком має бути аналіз причин та умов, що призводять до вчинення відповідних правопорушень, та плану дій із їх усунення з тим щоб усунути системні причини явища.

6. Після розвалу Радянського Союзу Міністерство оборони успадкувало понад 600 000 га землі. Через корупцію та неефективне управління відомство вже втратило ефективний контроль над приблизно 100 000 га. Чи вважаєте Ви це проблемою, і які перші найважливіші кроки плануєте у цьому напрямку?

Неефективне управління і корупція у системі житлового забезпечення Міністерства оборони України В першу чергу є необхідними аудит та інвентаризація земель оборони, реєстрація прав власності на усі земельні ділянки та об’єкти нерухомості. Окрім того, необхідно забезпечити створення електронного реєстру земель оборони та нерухомості, які перебувають у сфері управління Міністерства оборони.

7. Зараз в Україні у черзі на отримання службового та постійного житла знаходяться приблизно 47 тисяч сімей військовослужбовців. Які заходи Ви плануєте вжити для вирішення цієї проблеми?

Існуюча система забезпечення житлом військовослужбовців є неефективною та корупціогенною. Тому в першу чергу має бути проведено аудит цієї системи, усунуті зловживання при укладенні і виконанні договорів інвестиційного будівництва, повернуті до Міноборони ті земельні ділянки, де інвестори не виконують зобов’язань. Сама система забезпечення житлом військовослужбовців потребує перегляду і визначення нових підходів. Такими підходами можуть бути, зокрема, усунення можливості приватизації житла (що призводило до того, що високопоставлені військовослужбовці отримували від держави по декілька квартир, які потім продавали) та створення замість цього системи соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей шляхом створення нового механізму персоналізованої грошової накопичувальної вихідної допомоги.