Шевченко Олександр Леонідович
Політична партія «Українське об'єднання патріотів - УКРОП»
Про євроатлантичну інтеграцію
1
До якої міри, на Ваш погляд, корупція у секторі оборони становить перешкоду євроатлантичній інтеграції України? Якщо Вас буде обрано Президентом України, якими будуть Ваші кроки з її подолання?
Корупція є загрозою національній безпеці України. Корупція в оборонних закупівлях має класифікуватися як найважчий злочин проти держави, яка захищається від російського агресора. Законодавче унормування жорсткої та невідворотної (без терміну давності) відповідальності усіх чиновників і бізнесу за корупційні дії у цій сфері є одним із ключових елементів боротьби із цим ганебним явищем. Програма НАТО з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях є саме тою платформою, яка допоможе Україні на шляху її інтеграції до Альянсу. На додаток до цього співробітництво з недержавними організаціями та встановлення громадського контролю за оборонними закупівлями сприятиме підвищенню прозорості діяльності сектору безпеки і оборони. Парламент має стати основним союзником Президента у встановленні дієвого контролю над цією сферою.
Про секретність у національній безпеці
2
Певний рівень секретності у питаннях національної безпеки є важливим для кожної країни, проте надмірна засекреченість може сприяти поширенню корупції та зловживанню владою. Чи вважаєте Ви, що необхідно надавати більше доступу до інформації у сфері оборони, і якщо так, то як Ви пропонуєте це робити?
У більшості випадків засекречування інформації у сфері безпеки і оборони є нічим іншим, як спробами приховати від громадськості некомпетентність чиновників або зловживання з боку влади. Україна уклала угоди про захист інформації з НАТО як організацією і на двосторонній основі з країнами-членами Альянсу. Парламентський контроль за діяльністю сектору безпеки і оборони не повинен обмежуватися лише прийняттям бюджету. Вкрай важливо схвалювати у Парламенті проекти державних цільових оборонних програм, детально розглядати видатки на розвідку і забезпечення діяльності спецслужб. Рішення про закупівлю озброєнь та інших товарів військового призначення, вартість яких перевищує 10 млн грн, повинні узгоджуватися з профільним парламентським комітетом ВР України. Необхідно також на законодавчому рівні захистити потенційних іноземних інвесторів і виробників ОВТ від втрати технологій, які запроваджуються з їхньою допомогою в Україні.
Про оборонні закупівлі
3
Дієва система закупівель, яка забезпечує ефективне використання коштів і гарантує, що військовослужбовці мають усе необхідне, відповідає інтересам всіх українців. Як Ви пропонуєте зменшувати корупцію у сфері оборонних закупівель?
Поряд із підвищенням відповідальності за корупційні дії у сфері оборонних закупівель необхідно створити ефективне конкурентне середовище. Це передбачає не лише збільшення кількості національних постачальників товарів, послуг та робіт, а й допуск на ринок іноземних підрядників. Система «Прозорро» повинна бути модернізована у напрямі створення спеціального модулю, який із розмежуванням доступу має охоплювати усю сферу державних оборонних закупівель. До цього часу залишається не адаптованою у національне законодавство Директива ЄС 2009/81 / EC «Про оборонні та чутливі закупівлі у галузі безпеки» (зі змінами), яка встановлює зрозумілі для всіх європейців правила закупівель зброї, боєприпасів та військових матеріалів, а також робіт та послуг. Директива передбачає правила, які підвищують прозорість і відкритість на оборонних ринках між країнами ЄС, а також забезпечують захист інтересів безпеки окремих країн. Впровадивши ці правила, ринок озброєння в Україні стане зрозумілим і передбачуваним як на національному рівні, так і для закордонних партнерів.
Про Укроборонпром
4
Укроборонпром становить велику частину сектору оборони України. Які заходи Ви плануєте вжити, щоб забезпечити ефективне управління цим концерном?
Відповідно до Закону України «Про національну безпеку», прийнятому ВР України у 2018 році, ДК «Укроборонпром» є окремою складовою оборонно-промислового комплексу України, який організаційно входить до сектору безпеки і оборони України. Крім того, до ОПК України входять приватні підприємства, які наразі виконують до 80% державного оборонного замовлення. Саме приватні підприємства – виробники військової техніки і обладнання – отримують до 90% закордонних інвестицій у R&D програми (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи). Реформування ДК «Укроборонпром» у напрямі демонополізації, корпоратизації та впровадження кластерного підходу у виробництво ОВТ повинно логічно завершитися розформуванням цієї структури. Формування політики у цій сфері та керівництво її реалізацією має здійснювати окремий орган виконавчої влади, який повинен бути утворений. Водночас необхідно забезпечити доступ закордонних виробників на ринок озброєння України через реалізацію офсетних програм і налагодження спільного виробництва в Україні. Це дозволить отримати не поодинокі зразки озброєння для сектору безпеки і оборони, а отримати сучасні технології та обладнання. У свою чергу, це дозволить зберегти і модернізувати потужності традиційного для України суднобудування, авіа та ракетобудування, виробництва бронетанкової техніки, а також збільшити кількість робочих місць. Роздержавлення сфери виробництва озброєння за одночасного ефективного експертного контролю з боку держави є стратегічним завданням у цій сфері.
Про торгівлю з непідконтрольними територіями
5
Легальна або нелегальна торгівля з непідконтрольними територіями (Донбас та Крим) створює корупційні ризики, зокрема, і в армії. Як Ви плануєте вирішувати цю проблему?
«Блокада торгівлі на крові» є принциповим питанням для нашої політичної сили. Жодних економічних відносин з окупованими територіями не повинно бути. Лише надання офіційної гуманітарної допомоги. Будь-які спроби налагодження торгових відносин з окупованими територіями є кримінальним злочином, за який причетні повинні нести відповідальність (без права на амністію). Встановлення жорсткого контролю за лінією розмежування (у т.ч. із використанням сучасних засобів технічного контролю). Перевірка незалежними органами виконання заходів «блокади». Сувора відповідальність порушників за контрабанду.
Про землі Міноборони
6
Після розвалу Радянського Союзу Міністерство оборони успадкувало понад 600 000 га землі. Через корупцію та неефективне управління відомство вже втратило ефективний контроль над приблизно 100 000 га. Чи вважаєте Ви це проблемою, і які перші найважливіші кроки плануєте у цьому напрямку?
За всі попередні роки оборонне відомство не спромоглося провести повну інвентаризацію та земельно-кадастрове документування земель оборони. Питання цільового використання, законність роздержавлення і передачі земель оборони повинно стати предметом розслідування відповідних правоохоронних органів. Причетні до злочинів повинні понести справедливе покарання, відповідно до важкості проступку, а незаконно виведені з управління землі оборони повернуті державі. Водночас місцеві органи влади повинні надати сприяння у визначені ефективності використання земель оборони, що дозволить збалансувати та оптимізувати потреби держави у забезпеченні обороноздатності та господарські потреби.
Про житло для військовослужбовців
7
Зараз в Україні у черзі на отримання службового та постійного житла знаходяться приблизно 47 тисяч сімей військовослужбовців. Які заходи Ви плануєте вжити для вирішення цієї проблеми?
Проблема забезпечення житлом військовослужбовців, членів їхніх сімей та військових пенсіонерів – не нова. Це найбільш корумпована сфера діяльності оборонного відомства, як свідчить звіт Рахункової палати, оприлюднений у червні 2018 року. Сума зловживань наближається до 70 млн грн. У цивілізованому світі, у країнах НАТО і ЄС, членом яких намагається стати Україна, вже давно знайдено ефективні та сучасні механізми вирішення цієї проблеми. Найважливіше – це прозорість у процесах забезпечення житлом військовослужбовців. Забезпечення житлом військовослужбовців повинно здійснюватися на принципах соціальної справедливості і з урахуванням індивідуального внеску у забезпечення обороноздатності держави (вислуга років, участь у бойових діях і т.д.) Це можливо досягнути шляхом: * позбавлення Міноборони невластивої функції придбання, будівництва та експлуатації житлового фонду; * державна відповідальність за забезпечення службовим житлом осіб, які проходять військову службу, а також за надання компенсацій за оренду житла у розмірі середньо ринкової вартості; * виключення видатків на забезпечення постійним (особистим) житлом військовослужбовців із бюджету Міноборони; * запровадження пільгового іпотечного кредитування придбання житла військовослужбовцями (у дольовому відношенні, визначеному у залежності від строку перебування на військовій службі); * придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів за рахунок благодійних фондів (з частковим звільненням інвестора від податків). Утримання житлового та казарменого фонду у більшості гарнізонах повинно бути передано на аутсорсинг. Функції будівництва об’єктів військової інфраструктури в рамках виконання завдання оперативного обладнання території доцільно покласти на інтегровану структуру, створену за рахунок Державної спеціальної служби транспорту та інженерної служби Збройних Сил України.